تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1371 
الهیات و معارف 
تربیت مدرس قم 
 
دکترا 
1385 
فلسفه و کلام اسلامی 
دانشگاه تهران 
 
خارج