تشبیه و تنزیه از دیدگاه محی الدین
33 بازدید
محل نشر: نامه مفید » پاییز 1374 - شماره 3 (26 صفحه - از 107 تا 132)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این گفتار، که بخش نخست آن در باره «مسأله» تشبیه و تنزیه قبلاً نگارش یافته است، ابتدائا به تبیین اهمیت و ضرورت این بحث در دو حوزه «شناخت حضرت حق» و «رابطه او با عالم هستی» پرداخته شده و در این راستا به دیدگاههای فرقه‏های کلامی مانند اشاعره، معتزله و اهل حدیث در باب صفات تشبیهی اشاره شده است، سپس ضمن بیان دیدگاه محی الدین عربی در این زمینه و نظریات او در «فتوحات مکیة» و «فصوص الحکم»، تفاوت آرا و نتایج بدست آمده از دلایل او در این دو کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. و در پایان این گفتار، نظر نهایی شیخ اکبر، که همان جمع میان تشبیه و تنزیه است و اینکه بحث از تشبیه و تنزیه در مرتبه فیض مقدس است نه مقام ذات و نه فیض اقدس، آورده شده است.