خدا در آینه جمال و جلال
46 بازدید
محل نشر: نامه مفید » بهار 1374 - شماره 1 (20 صفحه - از 135 تا 154)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مسأله «تشبیه و تنزینه» خداوند، از جایگاه والایی در میان الهیون، اعم از متکلم و فیلسوف و عارف برخوردار است، و بحث‏های زیادی را به دنبال داشته است، و به ظهور نحله‏هایی انجامید. این مقاله به عنوان پیش در آمدی بر دیدگاه‏های آنان است، اما بحث تفصیلی آن در مقالات بعدی خواهد آمد، و سرانجام به بهترین تفسیر از «تشبیه و تنزینه» که عارفان مسلمان ارائه داده‏اند خواهیم پرداخت.